Regulamin stoisk

Regulamin Wystawców Imprezy Krakowski Pony Meet 18.2

 1. Przyjmowane będą jedynie stoiska, które prowadzą wystawę lub sprzedaż artykułów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i używają jedynie wzorów oraz grafik zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 2. Osoby chętne do wystawienia swojego stoiska powinny zgłosić się mailowo do Organizatora. Aby mail nie został pominięty w tytule proszę zamieścić “Zgłoszenie Stoiska KPM 18.2”.
 3. Wystawienie stoiska jest odpłatne i wynosi 50 PLN za stolik. Ze względu na bardzo ograniczone miejsce jedno stoisko może wystawić się na maksymalnie 1 stolik. Opłata za stoisko jest bezzwrotna.
 4. Opłata za wystawienie stoiska może być obniżona do 20 PLN dla artystów, którzy wystawiają tylko rzeczy wytworzone przez nich, albo z ich grafikami. Dodatkowym warunkiem jest przekazanie wybranego przedmiotu na rzecz aukcji charytatywnej.
 5. Opłata za stoisko nie pokrywa opłaty akredytacyjnej, którą należy uiścić na standardowych zasadach. Aby dopisać inne osoby do stoiska należy skontaktować się z Organizatorem.
 6. Opłatę za stoisko można dokonać tylko w formie przedpłaty na wskazane konto.
 7. Dodatkowe wymagania odnośnie stoiska (np. gniazdko elektryczne, dostęp do internetu) należy zgłosić drogą mailową, jednakże nie później, niż na tydzień przed imprezą. Późniejsze prośby mogą nie być zrealizowane.
 8. Wystawcy zobowiązani są do uprzątnięcia stoisk do godziny 19.
 9. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawiany na stoiskach, jak również za jakiekolwiek mienie wystawcy.
 10. Towar wystawiany na stoiskach wysyłany kurierem przed imprezą NIE BĘDZIE ODBIERANY. Kurier z takim towarem będzie odesłany bez przyjęcia przesyłki. Nie ma też możliwości pozostawienia po imprezie towaru do odebrania przez kuriera.
 11. Organizatorzy zapewniają możliwość umieszczenia banerka reklamowego (o wymiarach 220 x 100 px ) stoiska na stronie imprezy. Banerek do wyświetlenia powinien być przesłany drogą mailową dopiero po potwierdzeniu przyjęcia stoiska.
 12. Wszyscy wystawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu głównego imprezy.
 13. Jakakolwiek próba obejścia któregokolwiek punktu regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem stoiska z imprezy bez możliwości zwrotu kosztów najęcia stoiska.
 14. Organizatorzy zapewniają rozpatrzenie każdego zgłoszenia, jednakże nie gwarantują jego przyjęcia. Ostateczna lista stoisk zostanie zamknięta 21.03.2019 r.